Skip Navigation Links
Nhập thông tin cần tìm
tai game hay
Thông tin đấu thầu
SỞ Y TẾ ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN MUA THUỐC, HÓA CHẤT, VẬT TƯ TIÊU HAO VÀ SINH PHẨM CHO CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH Y TẾ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2015 VÀ 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
02:41 | 27/07/2015
Sở Y tế đăng ký thông báo mời thầu dự án Mua thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế 4 tháng cuối năm 2015 và 8 tháng đầu năm 2016
Thanh tra Sở giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo mời chào hàng cạnh tranh
09:15 | 08/07/2015
Thanh tra Sở giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng bán tải 01 cầu nhập khẩu phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thuộc dự án Mua sắm xe ô tô chuyên dùng bán tải 01 cầu nhập khẩu phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu
09:14 | 08/07/2015
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua 01 ô tô chuyên dùng bán tải 01 cầu nhập khẩu phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa như sau:
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu
02:48 | 22/06/2015
Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm 01 máy tính xách tay, 06 bộ camera phục vụ công tác cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.
Thanh tra Sở giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo mời chào hàng cạnh tranh
02:44 | 22/06/2015
Thanh tra Sở giao thông vận tải Khánh Hòa thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm xe ô tô chuyên dùng bán tải 01 cầu nhập khẩu phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thuộc dự án Mua sắm xe ô tô chuyên dùng bán tải 01 cầu nhập khẩu phục vụ công tác của Thanh tra Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa

Thông tin từ Sở

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN KÊU GỌI ĐẦU TƯ 2016
10:24 | 29/07/2015
UBND tỉnh Khánh Hòa có các Công văn số 3808/UBND-KT ngày 17/6/2015 và 4227/UBND-KT ngày 01/7/2015 phê duyệt danh mục dự án cấp nước sạch nông thôn để kêu gọi đầu tư năm 2016.
Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu theo qui định tại điều 25 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (có hiệu lực ngày 01/07/2015)
10:07 | 29/07/2015
Điều lệ công ty
Mẫu điều lệ công ty Cổ phần
04:00 | 28/07/2015
Đang cập nhật....
Mẫu điều lệ công ty 1 thành viên là tổ chức theo mô hình Chủ tịch công ty
03:59 | 28/07/2015
Đang cập nhật.....
Mẫu điều lệ công ty 1 thành viên là tổ chức theo mô hình Hội đồng thành viên
03:59 | 28/07/2015
Đang cập nhật.....

Tham khảo ý kiến

 Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lập kế hoạch đào tạo cho các Doanh nghiệp năm 2015.

Để kế hoạch tổ chức và đào tạo tốt hơn. Đề nghị các Anh/Chị hãy cho biết trong những lớp học dưới dây lớp nào là cần thiết với các Anh/Chị

Xin chân thành cảm ơn quý Anh/Chị đã điền vào phiếu khảo sát.


Biểu quyết - Xem kết quả
 
Thông tin cần biết
Thông báo tuyển dụng
Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông báo mở lớp tập huấn các văn bản pháp luật mới về đầu tư và xây dựng
Các khóa đào tạo cho doanh nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp và kỹ năng thuyết trình; Quản trị chiến lược; Nghệ thuật lãnh đạo
Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
Hỗ trợ đào tạo cho DNNVV năm 2015
Sở thông tin và truyền thông Khánh Hòa
Cải cách hành chính
Hệ thống văn bản pháp luật
Thủ tục hành chính SKHĐT

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Giấy phép số 155/GP-BC do Cục Báo Chí của bộ Văn hóa Thông tin cấp

Chịu trách nhiệm chính: Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: KLC 01, Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3822906 - Fax: 058.3812943

Thiết kế bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển CNPM - Đại học Nha Trang - 2009

Trực tuyến
268
Lượt truy cập
1692975