Welcom to Khanh Hoa Department of Planning and Investment

Questions and Answers


FAQ

  Press question to view the answer

 • Đề nghị tỉnh đẩy mạnh công tác khen thưởng, động viên những đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, đặc biệt cần kiểm tra, phong tặng danh hiệu cao quý cho 2 chiến sỹ tiêu biểu là ông Trần Kim Hùng (TDP Cù Lao Trung 1) và ông Ngô Đến (TDP Sơn Phước 1) đã có nhiều chiến công nhưng chưa được Đảng và Nhà nước công nhận.

   Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐNN7 ngày 29-9-1981 của Hội đồng Nhà nước ban hành Điều lệ tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ; Thông tư số 39/BT ngày 21-4-1982 của Hội đồng Bộ trưởng hướng dẫn Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp ở miền Nam và thành tích giúp đỡ cách mạng trước ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945; Chỉ thị số 26/2003/CT-TTg ngày 24-11-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thành việc giải quyết tồn đọng công tác khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, UBND tỉnh đã giải quyết xong về cơ bản việc đề nghị Nhà nước khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ. Riêng năm 2016, UBND tỉnh có chỉ đạo, hướng dẫn triển khai giải quyết dứt điểm khen thưởng kháng chiến tại Công văn số 2424/UBND-TĐKT ngày 13-4-2016.Đối với 2 trường hợp (ông Trần Kim Hùng và ông Ngô Đến) theo phản ánh chưa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan rà soát, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30-10-2016 để xem xét trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
 •  Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu Phú Kiểng để Nhân dân đi lại được thuận lợi.

  Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:Dự án Cầu Phú Kiểng (tên mới là Cầu qua Sông Cái xã Vĩnh Ngọc) do Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng Nha Trang làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh. Hiện nay, chủ đầu tư đã xác định lại quy mô và đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Dự án đã được đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, bố trí vốn 3 năm 2017, 2018, 2019; dự kiến kế hoạch triển khai trong năm 2017
 • Theo Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng thì tất cả các quỹ huy động trong dân phải được HĐND cùng cấp quyết định. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có quỹ an ninh quốc phòng do HĐND tỉnh quyết định là hợp pháp, còn các quỹ khác do Mặt trận và các đoàn thể phát động giao cho chính quyền thu như vậy có đúng không? Hướng sắp tới tỉnh sẽ chỉ đạo giải quyết như thế nào?

  Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:Căn cứ Khoản 1, Điều 16 Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “Việc huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến Nhân dân và được HĐND cùng cấp xem xét, quyết định”. Vì vậy, nếu các khoản huy động đóng góp tại địa phương chưa được lấy ý kiến Nhân dân và chưa được HĐND cùng cấp thông qua thì việc huy động là không đúng theo quy định pháp luật.UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát và chấm dứt ngay các quỹ huy động không đúng quy định báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-9-2016.
 • 1

Ask Question